Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kaç bahar kaç yaz geçti bir haberin gelmedi
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Süleyman Mertkanlı
Söz Yazarı:
Celâl Çetin
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
19528