Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kadıköy'ünün âb ü hevâsı ne güzeldir
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1578