Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kapılır her gören ol şûh-i cihan-âşûbu
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Küçük Mehmet Ağa
Söz Yazarı:
Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî)
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
6995