Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kâr etmedi zâlim sana bu âh ü enînim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ali Rif'at Çağatay
Söz Yazarı:
Mehmet Sâdi Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
7003