Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kasrın açılan penceresinden leb-i deryâ görünür
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Amir Ateş
Söz Yazarı:
Yâsin Hatipoğlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
17483