Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Katleden âşıkı müjgân ile ebrûlerdir
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Lütfi Bey (Mızıkalı)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7074