Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kestim ümmîdi nihâyet sîne-i sad-pâreden
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ûdî Hasan Sabri Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7133