Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mahrûm-i emel etmeyiniz vuslatınızdan
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
7439