Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ekrem Güyer
Söz Yazarı:
Hâşim Nezîhi Okay
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
7440