Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mâvi gözlüm ne kadar dilber imiş
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
7489