Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7559