Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
A. Yektâ Madran
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
7641