Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Müptelâ-yı derd olan diller devâdan geçtiler
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Şükrü Şenozan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
7798