Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne kadar kandı gönül o güzel sözlerine
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Mustafa Sunar
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
8026