Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hâfız Yusuf Efendi
Söz Yazarı:
R. Mahmut Ekrem
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8155