Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nedir bu sendeki hâlet
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Tâhir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
8164