Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Neş'eyâb etmekte hüzn-i kalb-i nâ-şâdım seni
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hâfız Yusuf Efendi
Söz Yazarı:
Tevfik Fikret
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
8227