Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ney'de nağme dilde şarkım gözde
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Bahri Altıntaş
Söz Yazarı:
H. Kaya Manioğlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
8265