Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Necip Paşa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
8276