Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nihâl-i gülşen-i hüsn-i ezelsin
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Emin Ongan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8335