Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nûş eden sahbâ-yı lâ'lin cûş eder mi
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
H. Fehmi Mutel
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
8368