Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
O çapkın büsbütün yaramaz oldu
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ümit Gürelman
Söz Yazarı:
O. Seyfi Orhon
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
8382