Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ol gül-i nevres beni cevr ile nâlân eder
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
8466