Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
8701