Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Pîşivâ-yı kâmilândır Seyyîd Ahmed Bedevî
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Mehmet Efendi (Şeyh)
Söz Yazarı:
_
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
16136