Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rahmetdi görüp halimi pervane bana
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Rüştü Eriç
Söz Yazarı:
Câhit Öney
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
13763