Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Renk almış ipek saçları akşam güneşinden
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Şükrü Tunar
Söz Yazarı:
Vecdi Bingöl
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
16514