Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rûhumda karanlık bir akşam olur
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Fethi Karamahmudoğlu
Söz Yazarı:
Ahmet Kaçar
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
12266