Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rûz u şeb âh eylemekten çâk-çâk oldum yeter
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Küçük Mehmet Ağa
Söz Yazarı:
Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî)
Formu:
Beste
Usulü:
Muhammes
REPno:
8934