Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sen yıllanmış şarapsın
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Selâhattin Altınbaş
Söz Yazarı:
Y. Nesrin Aksoyer
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
22789