Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Serde hevâ-yı kâkül dilde hayâl-i cânan
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Lenk Fahte
REPno:
9691