Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevdâyı dudaktan dudağa kaç gece içtik
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Şükrü Tunar
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
13522