Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevdâ-zedeyim derdime yok çâre bu sinde
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Şefik Gürmeriç
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
9754