Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevdiğim lûtf eyle bir gün gidelim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
9818