Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevdiğim o yâri ne olur bulun
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ahmet Uzel
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
16863