Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Seyr eyleyüp yandım meh cemâline
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Söz Yazarı:
Fehmî
Formu:
Tevşih
Usulü:
Sofyan
REPno:
16044