Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Seyrana geldim ben seni
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
İlhami Güntel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
19061