Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
10040