Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Soldum bu küçük yaşta yazık gül gibi soldum
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
Mehmet Sâdi Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
10086