Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sürmedi bir an bile bezmindeki akşam
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Rüştü Eriç
Söz Yazarı:
Nedim Güntel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
16645