Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şem'a-i dildâre yaktım gönlümü sâd âh ile
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Leon Hancıyan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
10412