Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şerâr-ı nâr-ı hasret sîneden pertev-feşândır
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
10421