Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ümitsiz bir sevişle zülfüne dil bağlayanlar var
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
M. Nafiz Irmak
Söz Yazarı:
İzzet Sâlih Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
10882