Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Vakf-ı râh-ı aşkın etmişken bütün cân ü teni
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
10917