Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Var mı hâcet söyleyim ey gül-beden
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Lâtif Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
10928