Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Vâsıl-ı sem'in değil mi âh ü feryâdım benim
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Klârnetçi İbrâhim Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
10951