Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yâdigâr-ı tâli'imdir bunca mihnetler gönül
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Tanbûri Aziz Mahmut Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
11033