Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yaktı dil-i vîrânemi yıktı temelinden
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
11072