Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yâre te'sir eylemiş de hâlim olmuş girye-nâk
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Ahmet Râsim Bey
Söz Yazarı:
Ahmet Râsim Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
11185