Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yine bir muğ-beçe nevreste fidanım
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
11442